[Vietnam Gold Digger]Cá cược bóng đá 2021 – Kinh tế trong 9 tháng Covid-19

Đại dịch khiến nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, GDP 9 tháng tăng chậm nhất trong một thập kỷ, nhưng vẫn có những điểm sáng như xuất siêu kỷ lục.


* Đồ họa so sánh số liệu 9 tháng năm 2020 với 9 tháng các năm trước

Minh Sơn – Tạ Lư

Kiếm tiền và đầu tư
Vietnam Gold Digger